ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
+36 52 531 513
Utazási jogosultságok

Utazási jogosultság

Járműveinken a DKV Zrt. által elfogadott, utazásra jogosító értékszelvénnyel, elektronikus utazási jogosultsággal, mobiljeggyel vagy egyéb, díjmentes vagy kedvezményes utazásra jogosító igazolvánnyal lehet utazni.  Az utazásra jogosító értékszelvényekről, elektronikus utazási jogosultságról, mobiljegyről bővebb információ itt.

Kedvezményes utazásra jogosultak köre

Korlátlan számú díjmentes utazásra jogosultak, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló Korm. rendelet alapján

 • Felnőtt kíséretében utazó gyermek 6 éves korig;
 • 65 évnél idősebb magyar állampolgár;
 • 65 évnél idősebb EU tagállam polgára;
 • 65 évnél idősebb magyar nyugellátású külföldi;
 • 65 évnél idősebb külföldi állampolgár;
 • 65 évnél idősebb menekült;
 • Vak személy és 1 fő kísérője;
 • Hallássérült személy és 1 fő kísérője;
 • A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy;
 • Magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy 1 fő kísérője;
 • Hadirokkant, hadiözvegy;
 • Hadirokkant kísérője;
 • Legalább 75 %-ban rokkant hadirokkant családtagja.

A jogosultság igazolására az utazásra jogosító egyéb igazolvány, valamint a személyazonosításra alkalmas igazolvány együttesen szolgál.

Tanuló bérlet váltására jogosultak a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló Korm. rendelet alapján

 • Gyermek 6-14 éves kor között;
 • 6 éven felüli óvodás;
 • Nappali és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló, középiskola, szakiskola végéig;
 • Nappali és esti képzés munkarendje szerint felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató;
 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló, hallgató.

Nyugdíjas bérlet váltására jogosultak a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló Korm. rendelet alapján

 • Ellátottak utazási utalványával rendelkező személyek;
 • Az a személy, aki a DMJV önkormányzata által rendszeresen folyósított szociális segélyben részesül, ha munkaviszonyban nem áll.

Kisgyermekes bérlet váltására jogosultak (Közszolgáltatási szerződés alapján)

Kisgyermekes bérlet igénybevételére jogosult a lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint debreceni lakcímmel rendelkező személy, aki gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), vagy gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításában részesül.

A szolgáltató által kiadott bérletigazolványok és értékszelvények menetjegy-ellenőr általi végleges bevonásának esetei

a.   a bérletigazolványt vagy értékszelvényt meghamisították,
b.   az arcképet kicserélték, illetve megmásították,
c.   az arcképről a tulajdonos kétségtelenül nem ismerhető fel,
d.   a bérlet oly mértékben rongálódott, hogy érvényességét vagy használati jogosságát megállapítani nem lehet,
e.   az értékszelvényre írt szám átírt vagy javított,
f.    azzal nem a tulajdonosa utazik,
g.   több igazolványszám van feltüntetve,
h.   a menetjegy érvényesítése nem az ellenőrzött járművön, máskor, máshol történt.

A jogosultság igazolása és a meghatározott pótdíj, illetve cseredíj ellenében kiváltható igazolványok és értékszelvények bevonásának esetei

a.  az értékszelvényre írt szám a bérletigazolvány, OM azonosító v. diákigazolvány, illetve az azonosításra alkalmas arcképes igazolvány számával nem egyezik,
b.  kiegészítő bérlet esetén a másik szolgáltató által kiadott bérletszelvényt nem tudja bemutatni,
c.  kiegészítő bérlet esetében a másik szolgáltató által kiadott bérletszelvény érvényességi ideje lejárt
d.  ha a helyszíni pótdíj kiegyenlítése nem történik meg,
e.  a szolgáltató által kibocsátott értékszelvény érvényességi ideje lejárt,
f. a szolgáltató által kibocsátott, lejárt érvényességi idejű bérletigazolvány mellett használt értékszelvénnyel utazik a szolgáltatást igénybe vevő,
g.  a  szolgáltatást igénybe vevő valamely kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe,
h.  az értékszelvény nincs érvényesítve,
i.   egyéb visszaélés gyanúja merül fel (a bérletszelvényről az igazolványszám hiányzik).

Kézipoggyász, babakocsi, kerékpár szállítás

A járatokon minden utas legfeljebb 2 db 40x50x80 cm-t vagy 1 db 200x20x20 cm-t meg nem haladó, egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1 db szánkót, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db babakocsit szállíthat díjmentesen.
Kézipoggyászként a fenti méretek betartása mellett sem szállítható olyan tárgy, amely az utasok testi épségét, biztonságát veszélyezteti (robbanó, tűzveszélyes, öngyúló, mérgező, maró, vagy fertőzést okozó anyag, töltött lőfegyver, táblás üveg), vagy az utasok ruházatát, a jármű berendezését megrongálhatja, bepiszkítja.

A fogyatékkal élő vagy csökkentett mozgásképességű személy kerekesszékére és egyéb mozgást segítő eszközére a kézipoggyász legnagyobb tömegére és mérethatárára vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók.

Csökkent mozgásképességű személy kerekesszékkel történő utazására az autóbuszokon a szállíthatóságuk szempontjából az alábbi feltételek vonatkoznak:
- a járművön 1000 mm x 1200 mm-es kerekesszékkel utazóknak fenntartott hely biztosított,
- a biztonsági öv használata kötelező,
- a kerekesszék áramtalanítását, mozgásképességének megtartását az utazóknak biztosítania kell.

Járműveinken nem szállítható a három- és négykerekű EL-GO, Elektra, Berko és más hasonló jellegű elektromos moped, mivel ezen eszközök járműveinken történő mozgása, álló helyzetben történő biztonságos rögzítési problémái miatt utasainkra nézve komoly balesetveszélyt jelent.

A DKV Zrt. útipoggyász és kerékpár fuvarozást nem vállal.

Babakocsi szállítás

Babakocsival szállított kisgyermek elhelyezése és felügyelete minden esetben a kísérő feladata azzal a kiegészítéssel, hogy a babakocsiban vagy ölben történő szállításáról a kísérő dönt. A kisgyermek babakocsiban csak a kocsi - elmozdulás és eldőlés ellen, a jármű erre kialakított, biztonsági övvel ellátott területén - rögzített állapotában és a gyermek bekötése esetén szállítható. A babakocsit akkor is rögzíteni kell, ha a gyermek nem abban utazik. A járműre kézipoggyászként - nyitott, vagy összezárt állapotban egyaránt - akkor vihető be, ha ott megfelelően elhelyezhető, az utasok járművön belüli szükséges mozgását nme gátolja, elmozdulás ellen biztosítható és az utasok testi épségében, magukkal vitt poggyászaikban, a járműben és annak felszerelési tárgyaiban kárt vagy szennyeződést nem okoz.

A DKV Zrt. járművein babakocsi súlykorlát nélkül, az alábbi mérethatárok figyelembevételével szállítható:

 
Jármű típusaSzállítható babakocsi paraméterei
(maximum)
VOLVO B9 L szóló autóbusz 750 mm széles
VOLVO B) LA csuklós autóbusz
CAF URBOS 3 villamos 800 x 700 mm
Solaris GST-12 trolibusz
KCSV villamos 640 mm széles
Ikarusz csuklós trolibusz
ZIU9 trolibusz

Élőállat szállítás

Kutya a járműveinken (autóbuszon, trolibuszon és villamoson) csak szájkosárral és pórázzal, utázásra jogosító értékszelvénnyel szállítható. A segítőkutya és a rendőrségi kutya szállítása díjtalan. Egyéb apró állat (pl. baromfi, énekes madár, galamb, kis testű öleb) a kézipoggyásznak megfelelő méretben és zárt szállítóeszközben díjmentesen szállítható. Kutya szállítása esetén az utasnak külön kérésre a kutya oltási bizonyítványát fel kell tudni mutatni.

Az utazásból kizárt személyek

 • fertőző beteg,
 • kísérő nélküli 6 éven aluli gyermek és magatehetetlen személy.

Az utazásból kizárható személyek

A DKV Zrt. a személyszállítást megtagadhatja, illetve az utast a személyszállításból kizárhatja, ha az utas:

 • botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja,
 • magatartásával a közlekedés biztonságát, utastársai testi épségét, egészségét, a jármű vagy berendezéseinek az épségét veszélyezteti,
 • a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe, és a helyszíni pótjegyet az ellenőrzéskor nem fizeti meg,
 • utazásra jogosító értékszelvényét, illetve egyéb utazásra jogosító igazolványát - felhívás ellenére - nem mutatja fel, vagy elektronikus utazási jogosultságát nem igazolja,
 • ruházatával, poggyászával vagy más módon a járművet, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti,
 • a járműben kézipoggyászként be nem vihető tárgyat visz,
 • a pótdíj megfizetését megtagadja,
 • nem tartja be a közösségi közlekedésre vonatkozó, érvényben lévő egészségügyi előírásokat.

Az útközben orvosi ellátásra szoruló személyhez - abban az esetben is, ha a személyt a DKV az utazásból kizárta - a járművezető közvetlenül vagy a diszpécser szolgálaton keresztül mentőt hív és a mentőt a helyszínen megvárja. A továbbutazás a legközelebbi megállóhelyre csak akkor kötelező, ha a mentő kiérkezése a rosszullét helyszínére nem biztosítható.

Tilos

 • az indulásjelző berendezés megszólalása után a járműre fel- és leszállni;
 • az ajtócsukódást akadályozni,
 • a vészcsengőt, vészféket indokolatlanul működésbe hozni,
 • a járművön dohányozni, elektromos cigarettát szívni, visszazárható, műanyag flakonos, alkoholmentes ital kivételével bármilyen italt fogyasztani (Kézben tartva, a vissza nem zárható ital, folyadék szállítása is tilos, pl. fémdobozos üdítő, energiaital, gyorséttermi és egyéb papírpoharas kávé, üdítő, ital stb.), görkorcsolyát viselni, hangosan rádiót hallgatni (pl. tabletről, telefonról, vagy bármilyen mobil eszközről hangosan zenét, rádiót stb. hallgatni), mindennemű ételt fogyasztani. (Ide értve pl. a fagylaltot, jégkrémet, rágcsálnivalókat stb.)
 • tűz és robbanásveszélyes anyagot szállítani,
 • a jármű utasterében szállított babakocsiban gyereknek tartózkodni, kivéve, ha biztosított a járművön beépített biztonsági övvel a kocsi rögzítése,
 • a jármű utasterében, kerekesszékben tartózkodni annak rögzítése nélkül,
 • a járművön engedély nélkül bárminemű reklám, illetve szóróanyag elhelyezése.

Járműveinken állva utazó utasoknak kapaszkodni kötelező.

Pótdíjak

A megállapított viteldíjon felül pótdíjat köteles fizetni az, aki az utazási feltételeket megszegi, különös tekintettel:

 • érvénytelen vonaljeggyel, bérlettel, egyéb utazásra jogosító igazolvánnyal vagy utazásra jogosító értékszelvény hiányában kísérli meg az utazást,
 • valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe,
 • azon értékszelvények esetében, amelyen igazolvány szám feltüntetése szükséges, illetve olyan, igazolványszám feltüntetésével érvényes értékszelvénnyel kíván utazni, amelyre az arra jogosult szervezetek által kiállított érvényes, a személyazonosság igazolására alkalmas arcképes okmány vagy arcképes bérletigazolvány (a kedveményre jogosult tanulók és hallgatók esetében OM azonosító, ennek hiányában diákigazolvány) száma nincs tintával, olvashatóan rávezetve,
 • külön érvényes vonaljegy, szájkosár és póráz nélkül szállítja kutyáját (kivétel ez alól a segítő kutya és a rendőrségi kutya, melynek szállítása díjtalan),
 • utasként, vagy általa szállított kézipoggyásszal, élőállattal beszennyezi a járművet,
 • nem tartja be a közösségi közlekedésre vonatkozó, érvényben lévő egészségügyi előírásokat.

A DKV Zrt.-t abban az esetben is megilleti a már megtett útra járó vonaljegy összege és a pótdíj, ha az utast az utazásból kizárta. Amennyiben a felszálló megállóhely kétséget kizáróan nem bizonytható, az utas szempontjából felszálló megállóhelynek a járat induló állomását kell tekinteni.

Utazása során kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat

 • Ha teheti, váltsa meg elővételben menetjegyét.
 • Felszállás előtt készítse elő bérletét, menetjegyét, vagy a járművezetőnél váltandó menetjegy árát. A járművezetőt mentesítse a pénzvisszaadás alól.
 • Kérjük, hogy járatainkra az első ajtón, a járművezető mellett szálljon fel.
 • Felszálláskor mutassa fel utazási igazolványát, érvényesítse az elővételben, vagy a járművezetőnél vásárolt menetjegyét.
 • Felszállás után kérjük, fáradjon a jármű utasterébe, teret adva más felszállóknak.
 • Amennyiben kerekesszékkel vagy babakocsival kívánja szolgáltatásunkat igénybe venni, kérjük jelezze szándékát a járművezető felé.
 • Ön és utastársai biztonsága érdekében menetközben a járművezetőt beszélgetéssel ne zavarja.
 • Menetközben használja a kapaszkodót. Szabad ülőhely esetén foglaljon helyet, így biztonságosabban utazhat.
 • Utazása során ügyeljen csomagjára, értékeire.
 • A menetjegy-ellenőr, illetve arra igazolt módon feljogosított más személy kérésére mutassa fel menetjegyét, vagy bérletét.
 • A járműveinken leszállási szándékát időben jelezze.
 • Kérjük, ha gazdátlan csomagot talál a járművön, jelezze azt a járművezető felé.

Utazása során a DKV Zrt. által rögzített kamerafelvételekre vonatkozó előírások

A DKV Zrt. egyes közösségi közlekedésben részt vevő járművein a 2012. évi XLI. tv. 8. § előírásai szerint felvétel rögzítő kamerarendszert használ. A felvételekre, a felvételek megtekintésére és kezelésére vonatkozó társasági előírás megtalálható  az Adatvédelmi tájékoztató 9. pontjában.

 

KÖSZÖNJÜK!

Az utazási feltételekről bővebben tájékozódhat az üzletszabályzatunkban:

A DKV Zrt. ügyfélszolgálati feladatait a DV PARKING Kft. látja el