ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
+36 52 531 513
Járműveinken elhagyott értékek

Társaságunk járművezetőinek, munkavállalóinak kötelessége az általa talált tárgyat megőrizni és a lehető legrövidebb időn belül az átvétellel megbízott forgalmi ügyeletesnek, forgalmi indítónak, illetve az ügyfélszolgálati vezetőnek átadni. A talált tárgyakat az Ügyfélszolgálaton zárt szekrényben őrizzük és gondoskodunk arról, hogy annak állapotában, illetve értékében romlás vagy értékcsökkenés ne álljon be.

Abban az esetben, ha a talált tárgy vélelmezhető tulajdonosának neve és lakcíme ismert, akkor a központi nyilvántartó 3 munkanapon belül levélben értesíti Őt. Ezt követően az átvételre jogosult személynek az Ügyfélszolgálaton minden kétséget kizáróan igazolnia kell, hogy a talált tárgy valóban az övé, csak ezt követően kaphatja meg azt.

A talált személyi okmányokat, az értesítéstől számított 8 munkanap eltelte után, ha a tulajdonosa nem jön érte, Társaságunk postai úton, ajánlott, tértivevényes levélként átküldi a lakóhely szerinti illetékes Okmányirodának.

A talált tárgy tulajdonosának jelentkezése esetén Kollégáinknak részletesen tájékozódnia kell az elvesztés körülményeiről, idejéről, helyéről és az elhagyott tárgy részletes jellemzőiről. Ehhez kérjük szíves együttműködésüket. Romlandó, fertőző, vagy veszélyes tárgyat egészségügyi okok miatt nem őrzünk meg.

A talált tárgyakat Társaságunk 3 hónapig őrzi meg, addig vehető át az Ügyfélszolgálaton.

A DKV Zrt. ügyfélszolgálati feladatait a DV PARKING Kft. látja el